Usługi około węglowe

Spółka "TOREC" oferuje m.in. realizację następujących usług około węglowych:
  • sortowanie węgla na frakcje o określonej granulacji (Spółka posiada własne mobilne sortowniki na podwoziu gąsienicowym marki Power Screen i Kleemann oraz przesiewacze stacjonarne),
  • suche odkamienianie i procesowanie węgla na ciągu technologicznym (tzw. CPD) o średniej wydajności ok 25 ton/h nadawy,
  • usługi sprzętem ciężkim (Spółka posiada kilka ładowarek kołowych o pojemności łyżki powyżej 3,5 m3),
  • kruszenie węgla z wykorzystaniem m.in. łyżki kruszącej,
  • przygotowywanie mieszanek miałów energetycznych dostosowanych do potrzeb klienta,
  • załadunek i obsługę logistyczną związaną z wywozem węgla z dzierżawionych składowisk transportem samochodowym lub kolejowym.

Usługi sprzętem ciężkim realizowane są na terenach należących do Spółki, w szczególności dla klientów składujących swoje towary (węgiel) na placach składowych dzierżawionych od TOREC.