Kolejowe usługi bocznicowe oraz składowanie towarów

TOREC” Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenia w zakresie świadczenia kolejowych usług bocznicowych, przeładunkowych, transportowych, jak i w zakresie składowania oraz kompleksowej obsługi składowisk.

Naszym klientom oferujemy:
• kolejowe usługi bocznicowe (dysponujemy własną bocznicą kolejową, lokomotywą spalinową oraz przejazdową wagą kolejową);
• rozładunek węgla na wydzierżawione od TOREC place składowe z wykorzystaniem koparek;
• formowanie i kompaktowanie hałd węgla, składowanie i jego nadzór oraz prowadzenie gospodarki magazynowej;
• załadunek i obsługę logistyczną związaną z wywozem węgla z dzierżawionych składowisk transportem samochodowym lub kolejowym;