Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualne przetargi i zapytania

Zapytanie o cenę : "Zakup bonów towarowych dla pracowników

 

Spółki o wartości zamówienia 37.440 PLN".

  

 

Do pobrania:

1. Treść zapytania

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
© 2010 Torec